Life, Liberty and the pursuit of Happiness

We hold these truths to be self-evident, that all men are created equal, that they are endowed by their Creator with certain unalienable Rights, that among these are Life, Liberty and the pursuit of Happiness.

– The unanimous Declaration of the thirteen united States of America

Lederskap

Når man tviholder stafettpinnen og ønsker å løpe videre, så husk; 1: Ingenting kan endre på at etappen din gikk dårlig. 2: Personen som står klar til å ta over for deg vil kunne gjøre den neste etappen bedre.